Normal f47a40c983987704dbf4e116d62eb0edc299e9f5

"Opgeven is geen optie" ook voor mijn sprint-triathlon

Mariëlle van Meerwijk- van der Toorn

Raised

8.366
836% reached of my target amount € 1.000
Qr

Ik zie de strijd van mijn vader, familie en vrienden tegen kanker. Daarbij de strijd die naasten leveren als mantelzorgers. Ondersteunende (palliatieve) zorg is essentieel. "TIPZO"

"Opgeven is geen optie" klinkt eenvoudig, maar is zo hard voor patiënten met kanker en hun naasten. Daarom zal ik nu deze fysieke uitdaging aangaan, buiten mijn comfortzone: mijn eigen sprint-triathlon op 9 januari a.s.
Zo haal ik geld ook voor "TIPZO", voor alle kankerpatiënten die het zo nodig hebben. "Opgeven is geen optie".

Uitleg TIPZO: Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO)

Voor mensen met ongeneeslijke kanker is tijdige inzet van ondersteunende (palliatieve) zorg heel belangrijk. Het leidt tot een betere kwaliteit van leven; zij kunnen hun persoonlijke keuzes op tijd maken en houden meer energie over voor dingen die er voor hen toe doen.

De palliatieve teams in Nederlandse ziekenhuizen bekijken samen met oncologen welke zorg en ondersteuning patiënten en hun naasten nodig hebben. In de praktijk blijkt dat de teams nog te weinig en te laat betrokken worden. Patiënten met ongeneeslijke kanker ervaren na hun diagnose behoefte aan meer palliatieve zorg, zo bleek onlangs uit de peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hoewel zorgprofessionals hun uiterste best doen om optimale oncologische zorg te bieden, kunnen palliatieve zorgbehoeften gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Tijdgebrek, focus op het fysieke domein en behandeling zijn bekende barrières.

Tijdige identificatie van patiënten met palliatieve zorgbehoeften en standaard zorgpaden, inclusief structurele symptoombeoordeling, zal een betere integratie van generalistische palliatieve zorg in de oncologie vergemakkelijken.

In vier stappen beoogd TIPZO tijdige en betere ondersteunende palliatieve zorg die voor iedereen toegankelijk is:

We brengen bestaande goede praktijken in kaart, zodat oncologen en palliatieve teams in verschillende ziekenhuizen van elkaar kunnen leren;
Samen met patiënten, naasten en zorgverleners bepalen we wat belangrijke aspecten van zorg zijn voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten;
We stellen een heldere werkwijze op voor goede zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten.
Tenslotte zorgen we voor landelijke invoering van de werkwijze, zodat de zorg voor iedereen beschikbaar wordt.
Het project wordt samen met partners NFK, het UMCG en het LUMC gerealiseerd. De expertgroep TIPZO bestaat uit alle betrokkenen: patiënten, naasten en zorgverleners uit heel Nederland. Om te kunnen starten met het project TIPZO wordt met behulp van de Maarten van de Weijden Foundation geld ingezameld.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.